Info till de tävlande

Uppdaterad 11.1.2017


Kontaktuppgifter

Organisationskommitténs ordf.:Mikael Snellman, mikael.snellman@lemminkainen.com
Tävlingsledare: Inger Nabb, inger.nabb@edu.vaasa.fi
Teknisk ledare: Peter Brandtberg, peter@vomattila.fi och Alf Wiklund, alf.wiklund@vora.fi
Promotor, idrottare: Mikael Westö +358 (0)44 3305542, mikael.westo@hotmail.com 

Preliminärt tidsschemaTilläggsuppgifter

I löpgrenar görs heatindelningar enligt statistiktider.
Till 60m finalen (A-heatet) kommer de 6 bästa enligt tider och i B-heatet de följande 6 bästa.

Damer 60 mh löps som två olika tävlingar.

Tävlingskansli

Tävlingskansliet finns i Botniahallens nedre våningen intill omklädningsrummen

Anmälningar senast 27.1.

Anmälningar senast 27.1 kl 24.00. Alla anmälningar görs via kilpailukalenteri eller skriftligt till adress: Vasa Idrottssällskap, Storalånggatan 73, 65100 Vasa. Kom ihåg att uppge SB resultat samt bästa PB resultat. Heatindelningarna görs på basen av rankingtiderna.

 

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften 10 euro/gren betalas till konto Vasa Idrottssällskap,
Aktia FI04 4970 1040 0408 63  Kom ihåg att uppge SB resultat samt bästa PB resultat. Heatindelningarna görs på basen av rankingtiderna.

*** Härifrån neråt ännu inte uppdaterat för 2017 ***
Bekräftande av deltagande

Idrottaren bör bekräfta sitt deltagande  i tävlingskansliet senast 60 minuter (1 h) före grenens starttid enligt tidsschemat.


Uppvärmning och förflyttning till tävlingsplatsen

Som uppvärmingsområde fungerar gym- och gymnastikutrymmen i Botniahallens bottenvåning samt för löpgrenarna ett uppmärkt område på Botniahallens innerplan och på området i bortre kurvan. Området är uppmärkt som uppvärmingsområde.
Idrottarna förflyttar sig till tävlingsplatsen i samlad tropp enligt arrangörernas anvisningar enligt följande:
löpning och gång 10 minuter före grenstart
längd, 3-steg, kula och diskus 30  minuter före grenstart
höjd 40 minuter före grenstart
stav 60 minuter före grenstart

Omklädningsrum

Omklädningsrummen finns i Botniahallens bottenvåning i närheten av omklädningsrummen.

Granskning av redskap tarkastus

Idrottarens redskap granskas och de bör uppfylla givna mått och regler och ingen extra utrusning får tas med in på plan, t.ex. tävlingsredskap, mobiltelefon, radio, musikspelare eller kamera.
Granskning av kastredskap görs i Botniahallens tekniska utrymme senast en (1) timme för grenens start.

 

Coach- / tränarkort

Tränarkort (1 st/idrottare) ges ut i samband med bekräftningen i tävlingskansliet. Kortet berättigar till inträde. För stavtränare reserveras en sittplats bredvid tävlingsplatsen.


Löpgrenarl


60 m

Löparna delas i heat enligt sicksack system.

Banordningen är enligt följande:

Ranking  Bana
  1       4           

  2       3

  3       5    

  4       6      

  5       2

  6       1


 

200m och 400m

Löparna delas i heat enligt rankingen och med sicksack system.

Banordningen är enligt följande:

Ranking  Bana
  1       3

  2       4

  3       2

  4       1 


800m och 3000 m

Deltagarna indelas i heat enligt statistiktider så att de bästa löper i sista heatet. Ifall deltagarantalet i ett heat överstiger 8 löpare+farthållare så sker starten från två startlinjer och med en kurvas utjämning.


Rankingtider:

Statistiktiderna omvandlas till rankingtider på så sätt att de teoretiskt motsvarar en tid löpt i en arena med (max) 200 meters rundbana. Dessa rankingtider används för heatindelning och banlottning.

 

Sträcka
Standard tidstillägg (sek) när resultatet är gjort i hall:
 
med 300 m bana
med 400 m bana
 
 
 
200 m
+0,24
+0,34
300 m
+0,42
+0,58
400 m
+0,58
+0,82
800 m
+1,52
+2,16
1500 m
+2,16
+3,12


Ribbhöjningar

Höjdhopp
Kolla i tidsschemat

Stavhopp
Kolla i tidsschemat
 


Botniahallens bottenplan

bg_2016_pohjakuva_pienempi_836KONTAKTUPPGIFTER
Organisationskommitténs ordf.
Mikael Snellman

Promoter, idrottare
Mikael Westö
+358 (0)44 3305542
mikael.westo@hotmail.com

I SAMARBETE MED

Get the Flash Player to see this player.